V Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 11 marca 2022 roku odbyło się V Posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

W pierwszej części referat nt. „S2GLC – automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu” wygłosił prof. Stanisław Lewiński z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W drugiej części członkowie Rady opiniowali sprawozdanie z działania Sieci w ostatnich 6 miesiącach oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzili wybory Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego.

§3. ust. 3. Kadencja Przewodniczącego jest jednorocznaa stanowisko Przewodniczącego jest rotacyjne i przysługuje kolejno poszczególnym Stronom wg. Regulaminu działania Rady ustalanego przez Radę.

Nowy Przewodniczącym został prof. Zbigniew Zwoliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zastępcą został dr hab. inż. Robert Olszewski z Politechniki Warszawskiej.

Za pierwszy rok współpracy, mający charakter okresu przygotowawczego do intensywnej działalności Sieci podziękował odchodzący przewodniczący : dr hab. inż. Dariusz Gotlib z Politechniki Warszawskiej, inicjator jej utworzenia.