Kontakt

Adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

ul. Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

pok. 302a,

tel. 22 234 – 7182

tel. 22 234 - 7223

Koordynator Wydziałowy Projektu CENAGIS

mgr inż. Elżbieta Linowska-Zalewska

e-mail: elzbieta.linowska-zalewska@pw.edu.pl