Aktualności

VII Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 19 grudnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie członków Sieci. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Warsztaty z zakresu wykorzystania M. App Enterprise - kartograficzne dashboards

W dniach 2 oraz 16 grudnia 2022 przeprowadzone zostały kolejne warsztaty za zakresy wykorzystania narzędzia M. App Enterprise firmy Hexagon. Planowane jest kontynuacja w styczniu lub lutym 2023.

VI Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie członków Sieci. W czasie posiedzenia omówiono bieżące sprawy związane z rozwojem Sieci, w tym omówiono zakres tematycznych dotychczasowych oraz planowanych warsztatów dla koordynatorów administracyjno-technicznych.

V Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 11 marca 2022 roku odbyło się V Posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

W pierwszej części referat nt. „S2GLC – automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu” wygłosił prof. Stanisław Lewiński z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Warsztaty nt. procesu tworzenia Wirtualnych Maszyn na Platformie CENAGIS

W dniu 25 lutego 2022 roku odbyły się warsztaty dla Koordynatorów Organizacyjno-Technicznych Sieci Naukowej Analiz-Geoprzestrzennych.

IV Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 22 grudnia  2021 roku odbyło się czwarte posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną w sprawie udostępniania mapy pokrycia terenu S2GLC PL2020 i kolejnych edycji

W ramach podpisanego w dniu 12.11.2021 roku porozumienia Polska Agencja Kosmiczna udostępniła użytkownikom CENAGIS  mapę pokrycia terenu S2GLC PL2020 oraz będzie przekazywała w przyszłości kolejne aktualizacje mapy pokrycia terenu oraz mapy zmian pokrycia terenu:

III Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

Przykładowa aplikacja stworzona w systemie M.Apps Enterprise

W dniu 20 października 2021 roku odbyło się trzecie  posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych połączone z prezentacją techniczną infrastruktury CENAGIS.

FME w CENAGIS

W ramach realizacji projektu CENAGIS zakupione zostało po przeprowadzeniu procedury przetargowej oprogramowanie FME, które stanowić będzie istotny element Platformy Analiz Geoprzestrzennych. FME będzie kluczowym komponentem wykorzystywanym do pozyskiwania i integracji danych z wielu różnorodnych źródeł, oraz do automatyzacji procesów przetwarzania danych, wykonywanych w narzędziach dostępnych w architekturze CENAGIS.

II Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

Źródło: geoportal.gov.pl

W dniu 27 maja 2021 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Umowa o współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii

W dniu 31 marca 2021 Politechnika Warszawska - Wydział Geodezji i Kartografii podpisały porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze po powołaniu pełnego składu posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych. Sieć Naukowa Analiz Geoprzestrzennych jest dobrowolnym związkiem podmiotów (sygnatariuszy umowy), zainteresowanych koordynacją badań naukowych, w tym optymalizacji wykorzystania infrastruktury naukowej w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/”nauki o geoinformacji” (GIScience). 

Porozumienie o współpracy Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Warszawskiej

16 lutego 2021 przedstawiciele Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Warszawskiej podpisali porozumienie o współpracy.

Trwa konfiguracja infrastruktury informatycznej CENAGIS

Cyberinfrastruktura CENAGIS

We wrześniu zakończono fizyczną instalację infrastruktury informatycznej w serwerowniach Politechniki Warszawskiej. Obecnie trwają zaawansowane prace konfiguracyjne w zakresie oprogramowania oraz testy. Wkrótce pierwsi użytkownicy będą mogli rozpocząć testy.

CENAGIS nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

W sierpniu 2020 oficjalnie nominowano projekt CENAGIS do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Projekt Infrastrukturalny”.

Kolejny projekt naukowy realizowany z wykorzystaniem infrastruktury CENAGIS

W dniu 4 czerwca 2020 wystartował formalnie w PW projekt badawczy nr 2019/35/B/HS3/02296 finansowany z Narodowego Centrum Nauki pt. "MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru", który uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS-18. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum trzech renomowanych Polskich Uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego (Lider), Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

Zdalne spotkanie potencjalnych członków Sieci Naukowej

W dniu 21 maja 2020 odbyło się kolejne spotkanie naukowców zainteresowanych utworzeniem Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych. Tym razem w trybie zdalnym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 18 jednostek naukowych z całej Polski. Ustalono, że wkrótce rozpocznie się podpisywanie Umowy powołującej Sieć (czerwiec 2020).

Kolejne spotkanie w Warszawie potencjalnych członków Sieci Naukowej

W dniu 14 stycznia 2020 w Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie naukowców zainteresowanych utworzeniem Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek naukowych z całej Polski

Agenda spotkania:

 • Informacja o stanie zaawansowania realizacji projektu CENAGIS
 • Wybrane technologie CENAGIS: FME oraz Jupyter Notebook
 • Informacja o podpisanych i przygotowywanych listach intencyjnych
 • Dyskusja o umowie sieci naukowej 
  • plany naukowe
  • model biznesowy dostępu do infrastruktury
  • kwestie organizacyjne
 • Plany na rok 2020

Spotkanie we Wrocławiu nt. współpracy w ramach projektu CENAGIS

W dniu 12 czerwca 2019 r. na zakończenie III Akademii Kartografii i Geoinformatyki odbyło się spotkanie informacyjne nt. projektu CENAGIS. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób z różnych jednostek naukowych zainteresowanych wykorzystaniem tworzonej cyberinfrastruktury informacji geoprzestrzennych.

Spotkanie w Warszawie nt. tworzenia Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

W dniu 7 czerwca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie naukowców zainteresowanych utworzeniem Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowych z Koszalina, Lublina, Łodzi, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

Przedstawione zostały cele tworzenia sieci naukowej i podstawy formalno-prawne. Zaproponowano przeprowadzenie ankiety wśród jednostek naukowych nt. potrzeb infrastrukturalnych związanych z prowadzeniem analiz geoprzestrzennych oraz zainteresowaniem wykorzystaniem CENAGIS.

CENAGIS nominowany do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2019

Polska Nagroda Innowacyjności 2019

W kwietniu roku 2019 projekt CENAGIS został nominowany do tytułu "Polska Nagroda Innowacyjności 2019" w kategorii Innowacyjny projekt.

Projekt CENAGIS - info

Innowacyjne technologie i szeroka współpraca.