Dane podstawowe

Nazwa Projektu:

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych  wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS). 

CENAGIS to akronim pochodzący od nazwy projektu - CENtrum Analiz Geoprzestrzennych I Satelitarnych

Umowa na realizację Projektu:

RPMA.01.01.00-14-9871/17 z dnia 11 grudnia 2018

Beneficjent:

Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Główny wykonawca: Wydział Geodezji i Kartografii

Koncepcja

Celem projektu jest utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych o światowym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych pozwalających na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.

W ramach projektu można wyróżnić dwa główne komponenty:

  1. zaawansowana infrastruktura informatyczna pozwalająca na prowadzenie analiz geoprzestrzennych oraz obliczeń satelitarnych (typu spatial big data),
  2. laboratoria wzorcowania/kalibracji/certyfikacji instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu geoinformacji oraz laboratoria testowania aplikacji geoinformacyjnych oraz danych przestrzennych.

W celu realizacji zadania utworzone zostanie naukowe repozytorium danych geoprzestrzennych Polski wraz z centrum obliczeniowym oraz wirtualne laboratorium badawcze z dostępem do otwartych zbiorów danych przestrzennych dla obszaru kraju, zarówno wektorowych jaki i rastrowych. Dzięki partnerom zapewniony zostanie między innym dostęp do obrazów satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Unikalnym rozwiązaniem będzie możliwość konfiguracji wirtualnych maszyn na życzenie użytkownika, z odpowiednią mocą obliczeniową, wybranym oprogramowaniem GIS, przestrzenią dyskową, a przede wszystkim ze skonfigurowanym dostępem do odpowiednich zestawów danych przestrzennych. Niezwykle ważna będzie też otwarta platforma analityczna utworzona w czasie realizacji projektu, a następnie rozwijana w kolejnych latach użytkowania infrastruktury CENAGIS w ramach różnorodnych projektów naukowych realizowanych przez naukowców współpracujących z Centrum.

Poza infrastrukturą informatyczną powstaną również laboratoria fizyczne, umożliwiające testowanie zarówno sprzętu pomiarowego (np. laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych) jak i aplikacji geoinformatycznych (np. nawigacyjnych). Zapewniony zostanie wygodny dostęp do bardzo dużych rozmiarów zbiorów danych przestrzennych (o strukturach specjalnie przygotowanych do celów naukowych) oraz platforma analityczna dedykowana do analiz naukowych. Planowane Centrum będzie otwarte na współpracę w zakresie analiz naukowych innych niż geodezyjne zasobów danych geoprzestrzennych, powstających w Polsce (np. drogowe, kolejowe, leśne, geologiczne, rolnicze, meteorologiczne, planistyczne, architektoniczne, z zakresu ochrony środowiska, obronności kraju w celu ich wspólnego przetwarzania i analizowania oraz harmonizacji. Działania te pozwolą na zwiększenie integracji środowiska naukowego w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań na światowym poziomie w oparciu o dane przestrzenne. Projekt będzie miał inny charakter i zadania niż niedawno utworzone Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), zaplanowano jednak szerokie powiązania tych dwóch rozwiązań. W szczególności wyniki badań w centrum naukowym będą mogły być podstawą rozwoju CAPAP.

W ramach projektu rozwijane będzie także istniejące centrum obliczeń satelitarnych działające w ramach Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.