Etapy realizacji

Projekt jest w końcowej fazie realizacji. Trwa testowanie infrastruktury informatycznej. Udostępnione zostały pierwsze maszyny wirtualne dla użytkowników testowych. Trwa proces zasilania systemu danymi. Kończy się modernizacja budynku w Józefosławiu. w którym przygotowywane są laboratoria testowania aplikacji nawigacyjnych, skanerów laserowych, GNSS itp.

Planowany termin pełnego uruchomienia infrastruktury, ze względu na pandemię Covid-19 został przesunięty o kilka miesięcy.