Historia

Koncepcja projektu "CENTRUM NAUKOWYCH ANALIZ GEOPRZESTRZENNYCH, OBLICZEŃ SATELITARNYCH WRAZ Z LABORATORIAMI TESTOWANIA/CERTYFIKACJI PRODUKTÓW GEOMATYCZNYCH (CENAGIS)" została opracowana na początku 2014 roku. Procedura wnioskowania i oceny trwała blisko 5 lat. 

Fiszka projektowa złożona została w 2014 roku. Następnie opracowywano kolejne uszczegółowienia, a Projekt podlegał ocenie. W efekcie Projekt znalazł się w 2015 roku na liście tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17 z Działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, rozstrzygniętego w kwietniu 2018 roku. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Umowa o dofinasowanie projektu została podpisana w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika oraz JM Rektora Politechniki Warszawskiej – Pana Jana Szmidta.