Miejsce realizacji

Infrastruktura informatyczna - Centrum Informatyzacji w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Gmach Główny PW od frontu

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Podstawowe fizyczne laboratoria naukowe oraz część infrastruktury informatycznej – ośrodek naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu k. Piaseczna/Warszawy.

Gmach ośrodka PW w Józefosławiu

Ośrodek naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu