Partnerzy

Inicjatywna jest w pełni otwarta dla wszystkich firm i organizacji. Konsorcjanci nie są współwłaścicielami infrastruktury.

Głównymi partnerami komercyjnymi na pierwszym etapie projektu są firmy:

Opegieka
Opegieka logo

  • Lider branży geoinformatycznej w Polsce, specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania, masowym pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych z sensorów teledetekcyjnych i fotogrametrycznych (własne samoloty, UAV, kamery, skanery laserowe itd.)
  • Jedyny w Polsce branżowy ośrodek przetwarzania danych klasy datacenter DC4B.PL (GIS DATA CENTER)

Hexagon
Intergraph logo
Hexagon logo

Firma Hexagon jest wiodącym dostawcą technologii informatycznych, które zwiększają produktywność i jakość w aplikacjach geoprzestrzennych i przemysłowych. Oferuje rozwiązania wykorzystywane w wielu branżach, integrujące oprogramowanie, wiedzę oraz pracę w inteligentne ekosystemy informacyjne. W ramach projektu Hexagon dostarczy oprogramowanie na start, między innymi: GeoMedia Professional, IMAGINE Professional, Intergraph Geospatial Server oraz M.App Enterprise.

CloudFerro
CloudFerro logo

Firma CloudFerro utworzyła w Polsce (wraz z firmą Creotech Instruments i Brockmann Consult) w ramach projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO Innovative Platform Testbed Poland (EO IPT) potężne repozytorium danych obserwacyjnych Ziemi gromadzonych przez satelity z całego świata.

Jest to jedno z największych przedsięwzięć zleconych kiedykolwiek przez Europejską Agencję Kosmiczną polskim podmiotom. Jest to także kluczowy w obszarze big data projekt ESA w kategorii obserwacji optycznych wysokiej rozdzielczości.

Firma w ramach Projektu dostarczy know-how oraz technologię w zakresie przetwarzania zdjęć satelitarnych w chmurze oraz konfigurację repozytorium danych satelitarnych. Firma dokona integracji swojej platformy technologicznej z platformą CENAGIS i zapewni dostęp do danych satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla terenu POLSKI.