Struktura

Zespół zarządzający

 1. Kierownik Projektu: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni.
 2. Koordynator wydziałowy Projektu: mgr inż. Elżbieta Linowska-Zalewska.
 3. Kierownik zespołu realizacyjnego nr 1: dr hab. inż. Ryszard Szpunar.
 4. Kierownik zespołu realizacyjnego nr 2: dr inż. Jakub Markiewicz.
 5. Kierownik zespołu realizacyjnego nr 3: dr inż. Jacek Marciniak.
 6. Kierownik zespołu realizacyjnego nr 4: mgr inż. Michał Stawowski.

Komitet sterujący

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – przewodniczący;
 2. prof. dr hab. Alina Maciejewska – z-ca przewodniczącego;
 3. dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni - jako Główny Użytkownik laboratoriów w Józefosławiu;
 4. dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. Uczelni – jako Główny Użytkownik laboratoriów analiz geoprzestrzennych;
 5. mgr inż. Adam Augustynowicz – jako Główny Dostawca (przedstawiciel Konsorcjanta 1).