Oferta współpracy

Infrastruktura będzie dostępna na przejrzystych zasadach zarówno dla jednostek naukowych, przedsiębiorstw jak i instytucji publicznych. Otwartość CENAGIS będzie podstawową ideą przewodnią. Pomimo proponowanych technologii zapewniających dostęp wirtualny, stworzone zostanie też przyjazne środowisko fizyczne w ośrodku naukowo-dydaktycznym w Józefosławiu, które będzie sprzyjało prowadzeniu wspólnych badań przez zespoły złożone z przedstawicieli różnych jednostek naukowych i przedsiębiorstw, a także doktorantów i studentów współuczestniczących w badaniach. Zaplanowana przestrzeń użytkowa w planowanej siedzibie CENAGIS pozwala zarówno na prowadzenie działalności badawczej i konferencyjnej, gospodarczej, ale również zapewnia wyjątkowo interesujące warunki pobytowe (możliwości noclegowe) w otoczeniu zieleni. Celem projektu nie jest bezpośrednie uzyskanie przychodów przez Konsorcjantów lub Partnerów tworzących Centrum. Korzyści należy upatrywać w dostępie do unikalnej innowacyjnej infrastruktury oraz wspólnym kreowaniu i realizacji programów badawczo-rozwojowych w przyszłości.

Partnerzy (uczelnie, przedsiębiorstwa) realizując projekty badawcze będą mogli np. wnioskować o finansowanie nie indywidualnego zakupu danych, ale o rozwój wspólnych zasobów. Nie będą musieli także w takim stopniu, jak dotychczas rozwijać małych, indywidualnych infrastruktur informatycznych, ale „dokładać” do istniejącego rozwiązania kolejne „usługi geoprzestrzenne”, realizujące następne zaawansowane algorytmy analizy danych i wykorzystujące już wcześniej opracowane usługi przez inne zespoły naukowców, w ramach wcześniejszych badań.

Utworzenie infrastruktury jest finansowane z funduszu EU w ramach RPO woj. mazowieckiego oraz ze środków wymienionych powyżej konsorcjantów komercyjnych. Konsorcjanci nie będą jednak współwłaścicielami infrastruktury. Wszystkie podmioty będą miały dostęp do infrastruktury na tych samych zasadach. Preferencje mogą wynikać np. z poziomu zaangażowania w realizację projektów naukowych. Możliwa i wskazana jest pełna współpraca z innymi firmami na podobnych zasadach.

Partnerzy i członkowie Sieci Naukowych Analiz Geoprzestrzennych będą mogli wpływać na kształt budowanej infrastruktury

Kwestia tworzenia (własności) infrastruktury i autorstwa (współautorstwa) projektów badawczych (lub komercjalizacji badań) są kwestiami rozdzielnymi (PW nie staje się automatycznie współautorem projektów, które korzystają z infrastruktury).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY