Oferta dla studentów

Informacja o planowanych stypendiach dla studentów/doktorantów

W projekcie NCN OPUS nr 2019/35/B/HS3/02296 pt. "MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos:  Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru".

W ramach tego projektu Politechnika Warszawska będzie prowadzić badania z zakresu analiz przestrzennych z wykorzystaniem technologii BigData (m.in. wykorzystując infrastrukturę CENAGIS) pod kątem analizy przestrzeni i krajobrazu miejskiego jak i przygotowywać rekonstrukcje 3D antycznej Pafos z wykorzystaniem modelowania proceduralnego (CityEngine). Wyniki podobnego projektu można obejrzeć na stronie: http://proceduralmagnesia.com/