Obszary badań

 • efektywne przetwarzanie, analiza i wizualizacji dużych zbiorów danych geoprzestrzennych (głównie w chmurze), w tym obrazów satelitarnych, zdjęć lotniczych, chmur punktów ze skaningu laserowego i różnorakich danych wektorowych, między innymi danych topograficznych, geologicznych, leśnych (SPATIAL BIG DATA)
 • integracja i analiza danych 3D z pułapu lotniczego i satelitarnego oraz danych naziemnych (badania fotogrametryczne)
 • przetwarzanie i integracja wielosensorowych danych satelitarnych i wieloźródłowych danych geoprzestrzennych (badania teledetekcyjne)
 • opracowanie innowacyjnych koncepcji wizualizacji kartograficznej danych
 • weryfikacja hipotez naukowych związanych ze zjawiskami w przestrzeni geograficznej
 • wykrywanie zjawisk i obiektów w przestrzeni
 • wykrywanie powiązań i współzależności zjawisk i obiektów w przestrzeni
 • tworzenie modeli zjawisk, procesów i obiektów związanych z lokalizacją przestrzenną
 • projektowanie i testowane systemów nawigacyjnych
 • opracowanie metod testowania, wzorcowania, certyfikowania sensorów geomatycznych
 • permanentne obliczenia satelitarne dla potrzeb globalnego wyznaczania układów współrzędnych
 • inne