Technologie

W CENAGIS dostępne będą rozwiązania zarówno dostawców komercyjnych jak i open source.

Dostępne będą zarówno sprawdzone, zaawansowane technologie geoinformatyczne jak i rozwiązania eksperymentalne.

Infrastruktura CENAGIS będzie składała się z kilku węzłów w architekturze rozproszonej. Celem takiego podejścia jest maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań, umożliwienie skalowalności rozwiązania oraz zapewnienie Konsorcjantom i Partnerom prowadzenia działalności komercyjnej w otoczeniu CENAGIS. Przewiduje się utworzenie zarówno węzłów niekomercyjnych (w innych uczelniach) jak i komercyjnych (w firmach).

Podstawowe założenie funkcjonalne:

 • Typowa praca w chmurze
 • Wirtualizacja
 • Skonfigurowany dostęp do zharmonizowanych danych przestrzennych
 • Miejsce na własne dane robocze
 • Dostęp do szerokiej oferty oprogramowania analitycznego na kilku poziomach:
  • predefiniowane analizy
  • skonfigurowane klasyczne oprogramowanie GIS (komercyjne i open source)
  • nowa platforma analityczna złożona z wielu bibliotek open source, free ware i komercyjnych
  • zaawansowane analizy poprzez technologie typu Jupyter Notebook i API
 • Możliwość rozbudowy platformy o własne oprogramowanie/algorytmy
 • Udostępnianie wyników badań, w tym wynikowych zbiorów danych przestrzennych
 • Możliwość tworzenia Wirtualnych Zespołów Badawczych

Laboratoria testowania instrumentów pomiarowych

W ramach CENAGIS funkcjonować będą następujące laboratoria testowania instrumentów pomiarowych

 1. Laboratorium testowania odbiorników GNSS
 2. Laboratorium wzorcowania parametrów dalmierzy optoelektronicznych
 3. Laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych

Laboratorium analiz GNSS

Laboratorium analiz GNSS wchodzi w skład Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego PW.

Laboratorium testowania aplikacji nawigacyjnych

Główne zadania/cele badawcze:

 • Innowacyjne koncepcje wizualizacji kartograficznej wnętrz budynków
 • Percepcja aplikacji nawigacyjnej w różnych warunkach
 • Badanie dokładności określenia pozycji przez aplikacje nawigacyjne
  wewnątrz budynku z wykorzystaniem różnych sensorów
 • Porównywanie systemów pozycjonujących o różnej charakterystyce