Laboratorium analiz GNSS

Laboratorium analiz GNSS wchodzi w skład Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego PW.

Główne zadania/cele badawcze:

 • regularne analizy obserwacji GNSS jako Centrum Analiz EPN (WUT EPN AC)
  • także udział w projekcie EPN reprocessing (ponowna analiza wszystkich obserwacji GNSS od 1996 r. w spójny sposób, z wykorzystaniem najnowszych modeli)
 • analizy obserwacji GNSS sieci ASG-EUPOS
 • testowanie nowych strategii obliczeniowych obserwacji GNSS i analizę wyników (współrzędne i prędkości stacji, opóźnienia troposferyczne)

W Obserwatorium wykonywane są ciągłe obserwacje do satelitów GNSS:

 • GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, Navic

Dwa punkty (JOZE, JOZ2) włączone do międzynarodowych programów badawczych:

 • IGS – Międzynarodowa Służba GNSS,
 • EPN – ang. EUREF Permanent Network,
 • EPOS – ang. European Plate Observing System.

Punkty JOZE, JOZ2 to stacje referencyjne w globalnych, regionalnych i krajowych ziemskich układach odniesienia (ITRF2014, IGb14, ETRF2014, PL-ETRF2000).

JOZE (od 1991 r.)

JOZ2 (od 2002 r.)

Infrastruktura CENAGIS w Józefosławiu umożliwia także rozbudowę działalności Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego o nowe elementy, takie jak:

 • system do automatycznego opracowania obserwacji GNSS w czasie prawie rzeczywistym (obliczenia co godzinę)
 • analiza obserwacji GNSS w projekcie EPN reprocessing (od 1996 r. do chwili obecnej)
 • analiza obserwacji GNSS sieci ASG-EUPOS (od 2008 r.)
 • serwis do wyznaczania deformacji skorupy ziemskiej wywołanych niepływowymi efektami obciążeniowymi