Platforma Naukowych Analiz Geooprzestrzennych

W CENAGIS dostępne będą rozwiązania zarówno dostawców komercyjnych jak i open source.

Dostępne będą zarówno sprawdzone, zaawansowane technologie geoinformatyczne jak i rozwiązania eksperymentalne.

Infrastruktura CENAGIS będzie składała się z kilku węzłów w architekturze rozproszonej. Celem takiego podejścia jest maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań, umożliwienie skalowalności rozwiązania oraz zapewnienie Konsorcjantom i Partnerom prowadzenia działalności komercyjnej w otoczeniu CENAGIS. Przewiduje się utworzenie zarówno węzłów niekomercyjnych (w innych uczelniach) jak i komercyjnych (w firmach).

Podstawowe założenie funkcjonalne:

 • Typowa praca w chmurze
 • Wirtualizacja
 • Skonfigurowany dostęp do zharmonizowanych danych przestrzennych
 • Miejsce na własne dane robocze
 • Dostęp do szerokiej oferty oprogramowania analitycznego na kilku poziomach:
  • predefiniowane analizy
  • skonfigurowane klasyczne oprogramowanie GIS (komercyjne i open source)
  • nowa platforma analityczna złożona z wielu bibliotek open source, free ware i komercyjnych
  • zaawansowane analizy poprzez technologie typu Jupyter Notebook i API
 • Możliwość rozbudowy platformy o własne oprogramowanie/algorytmy
 • Udostępnianie wyników badań, w tym wynikowych zbiorów danych przestrzennych
 • Możliwość tworzenia Wirtualnych Zespołów Badawczych

Tworzona cyberinfrastruktura informacji geoprzestrzennych wykorzystuje m.in. następujące technologie: