Zamówienia publiczne

Dostawa danych geoprzestrzennych w podziale na trzy części - na potrzeby projektu CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/33/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 26-11-2021 10:00:00

Więcej informacji:

Platforma zakupowa

Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na dwie części: karta graficzna do serwerów i komputery do laboratorium przetwarzania wieloźródłowych danych geoprzestrzennych CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/30/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 08-11-2021 10:00:00

Więcej informacji:

Platforma zakupowa

Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby pola testowego systemów pozycjonowania i nawigacji wewnątrz budynków - zamówienie 4

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/24/2021/CENAGIS
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00162932/01
Termin składania ofert: 06.09.2021

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal

Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby pola testowego systemów pozycjonowania i nawigacji wewnątrz budynków - zamówienie 3

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/22/2021/CENAGIS
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00141790/01
Termin składania ofert: 17.08.2021

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal

Dostawa oraz wdrożenie w infrastrukturze Zamawiającego oprogramowania billingowego

Pełna nazwa zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie w infrastrukturze Zamawiającego oprogramowania billingowego  niezbędnego do realizacji procesów biznesowych i technicznych związanych z rozliczaniem wykorzystania infrastruktury sprzętowej i programowej przez poszczególnych klientów platformy budowanej w ramach projektu Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/18/2021/CENAGIS
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00103324/01
Termin składania ofert: 12.07.2021

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal

Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby pola testowego systemów pozycjonowania i nawigacji wewnątrz budynków - zamówienie 2

Zamawiający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.D.SE.14.2021
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00095486/01
Termin składania ofert: 08.07.2021

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal

Dostawa urządzeń komputerowych, projektorów multimedialnych i przełączników sieci Ethernet na potrzeby projektu CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/14/2021/CENAGIS
Nr systemowy: 9006
Termin składania ofert:  01.07.2021

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal

Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby pola testowego systemów pozycjonowania i nawigacji wewnątrz budynków

Zamawiający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.D.SE.4.2021
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00063034/01
Termin składania ofert: 2021-06-08 11:00

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa Licencji serwerowych systemów operacyjnych wraz z licencjami dostępowymi na potrzeby projektu CENAGIS

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GiK/05/2021/CENAGIS
Termin składania ofert: 2021-06-14 10:00

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenie w serwisie TED

Dostawa akcesoriów fotograficznych i elementów wyposażenia studia fotograficznego na potrzeby wyposażenia laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Nr ogłoszenia: 2021-21014-50158
Termin składania ofert: 2021-06-01

Więcej informacji:

Baza konkurencyjności

Dostawa prostoliniowej prowadnicy liniowej z wózkiem, wraz z usługą jego montażu

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Nr ogłoszenia: 2021-21014-49205
Termin składania ofert: 2021-05-28

Więcej informacji:

Baza konkurencyjności

Dostawa oprogramowania do fotogrametrycznego przetwarzania obrazów cyfrowych i generowania przestrzennych danych 3D

Zamawiający: Wydział Geodezji i Kartografii
Nr ogłoszenia: 2021-21014-44343
Termin składania ofert: 2021-04-30

Więcej informacji:

Baza konkurencyjności

Zakup przemysłowego trakera laserowego (Laser Tracer) do wysoce dokładnych pomiarów 3D

Zlecający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.D.LW.2.2021
Nr systemowy: 8941
Termin składania ofert: 2021-04-20, godz. 10:00

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa wieloczęstotliwościowego odbiornika GNSS z wbudowanym oscylatorem typu OCXO

Zlecający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GIK/02/CENAGIS/2020 
Nr w Bazie Konkurencyjności: 2020-12819-23606
Termin składania ofert: 2021-01-07

Więcej informacji:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Zakup i instalacja sprzętu do laboratorium testowania aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych - urządzenia komputerowe VR

Zlecający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.D.SE.26.2020
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 769070-N-2020
Nr systemowy: 8847
Termin składania ofert: 22.01.2021

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostarczenie oraz wykonanie oprogramowania do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur punktów ze skanowania laserowego

Zlecający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.U.LW.51.2020
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 770568-N-2020
Nr systemowy: 8845
Termin składania ofert: 22.01.2021

Więcej informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa generatora sygnałów GNSS wraz z oprogramowaniem i kontrolerem do obsługi urządzenia i zarządzenia procesem symulowania

Zlecający: Wydział Geodezji i Kartografii
Sygnatura sprawy: ZP/GIK/01/CENAGIS/2020
Nr w Dz. U. UE: 2020/S 192-462502
Data ogłoszenia: 02.10.2020

Więcej informacji: 

Prace budowlano-remontowe służące adaptacji budynków w Józefosławiu do działania laboratoriów i platformy informatycznej

Zlecający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.RB.KK.8.2020
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 575905-N-2020
Nr systemowy: 8554
Termin składania ofert: 09.09.2020

Więcej informacji: 
Biuletyn informacji publicznej

Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CENAGIS.

Zlecający: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: CI.ZP.261.16.2019
Nr w dzienniku Unii Europejskiej TED: 2019/S 229-561611
Nr systemowy: 8153
Termin składania ofert30.01.2020 r. godz. 10:00

Więcej informacji:

Centrum Informatyzacji PW

Biuletyn Informacji Publicznej